Kodi i meposhtem i ruajtur ne formatin .html mundeson krijimin e faqes me te thjeshte ne html. Ne kete faqe perfshihet titulli i faqes, nje tekst ne formatin heading ,pra h1 si dhe nje paragraf.

<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<title>Titulli faqes</title>  
</head>  
<body>  
<h1>Teksti1</h1>  
<p>paragrafi</p>  
</body>  
</html>