Ne gjuhen e programimit C++ ju mund te krijoni vektor nje dimensional. Programi me poshte tregon se si mund te krijohet, mbushet dhe shfaqet ky vektor 1D.

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
 int arr[5]={10, 0, 20, 0, 30}; //mbush vektorin
    //shfaq vektorin  
    for (int i = 0; i < 5; i++)  
    {  
      cout<<arr[i]<<"\n";  
    }  
}