Tag-u <menu> ne html specifikon nje liste apo menu komandash qe mund te aktivizohen nga perdoruesi i faqes. Nje element i <menu> mund te jete nje ose me shume element i <li> apo <menuitem>.
Sintaksa : <menu>........</menu>

Shembull :  <!DOCTYPE html> 
 <html> 
 <head> 
 <title>Menu</title> 
 </head> 
 <body> 
 <h2>Shembull</h2> 
 <menu> 
  <li>Ballina</li> 
  <li>Rregjistrohu</li> 
  <li>Kontakto</li> 
  <li>Rreth nesh</li> 
 </menu> 
</body> 
</html>