Ne gjuhen C++ ne mund te krijojme nje program i cili printon disa numra ne formen e nje trekendeshi. Ne baze te programit ne mund ta printojme trekendeshin ne forma te ndryshme.


#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
int i,j,k,l,n;  
cout<<"Jep limitin=";  
cin>>n;  
for(i=1;i<=n;i++)  
{  
for(j=1;j<=n-i;j++)  
{  
cout<<" ";  
}  
for(k=1;k<=i;k++)  
{  
cout<<k;  
}  
for(l=i-1;l>=1;l--)  
{  
cout<<l;  
}  
cout<<"\n";  
}  
return 0; 
}