Gjej numrin me te madh

Programi i shkruar ne gjuhen e programimit C++ ben te mundur krahasimin e dy numrave dhe afishimin e numrit me te madh .


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  cout << max(5, 10);
  return 0;
}