Bootstrap - Jumbotron

Krijo nje Jumbotron
Nje jumbotron ne Bootstrap identifikon nje "kuti" ne faqen tuaj e cila vendoset per ti dhene me shume rendesi nje informacioni unik ne faqen tuaj. 
Jumbotron-i shfaqet si nje kuti gri me cepa te rrumbullaket. Neqoftese do te duam qe jumbotron-i te jete pa cepa atehere krahas klases jumbotron do te perdorim dhe klasen jumbotron-fluid .


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap - Jumbotron</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
 <div class="jumbotron">
  <h1>Snapkod.com</h1>
  <p>Portali me i madh per shkenca kompjuterike</p>
 </div>
 <p>Teksti1</p>
 <p>Teksti 2</p>
</div>
</body>
</html>