Krijojme objektin scan te tipit Random, i cili do te gjeneroje numra pa nje rruge logjike. Brenda kllapave vendosim numrin 6 keshtu numrat do te variojne brenda segmentit [0,5]. Per te qene ne te njejtin rang si zari, vlerave do tu shtojme nje 1. Keshtu ato do te kene nje rang nga [1,6]. Switch do te na ndihmoje ne gjetjen e shpeshtesise.