Komentet ne Python - Meso Python - Meso programim


Komentet ne Python 

  • Komentet mund te perdoren per te shpjeguar kodin e shkruar ne Python . 
  • Komentet mund te perdoren per ta bere kodin me lehte te lexueshem . 
  • Komentet mund te perdoren per te gjetur me lehte gabimet gjate ekzekutimit te kodit . 

Si te krijoni nje koment ? 

1 - Komentet ne Python duhet te cilesohen me simbolin '#' , ne menyre qe gjate ekzekutimit ato te anashkalohen dhe te mos kuptohen si kod. 

#Ky eshte nje koment
print("Snap, Kod!")

2 - Komentet mund te shkruhen ne fund te cdo rreshti perseri duke perdorur simbolin '#'.

print("Snap, Kod!"#Ky eshte nje koment

3 - Komentet nuk mund te perdoren vetem ne formatin e nje teksti por dhe si kod. 

#print("Emri, Juaj!")
print("Snap, Kod!")

4 - Mund te perdorim perseri simbolin '#' per te krijuar komente neper rreshta te njepasnjeshem.

#Ky eshte nje koment#i shkruar #ne me shume se nje rreshtprint("Snap, Kod!")

5 - Mund te perdorim simbolet ' """ ' perseri per te shkruar ne me shume se nje rresht komentin. Duhet te kemi parasysh te mos perdorim funksione kodesh pasi python do ti ekzekutoje ato si kod ndryshe nga rasti i komentit me simbolin '#'.

"""
Ky eshte nje koment
i shkruar
ne me shume se nje rresht
"
""
print("Snap, Kod!")