Meso programim

Python : Versioni 3.7.4 : Shkarkimi

1 - Klikoni ketu.
Pasi te klikoni linkun do te hapet faqja e meposhtme.


Instalo python

2 - Klikoni linkun i cili lexon Windows , qe ndodhet dy rreshta poshte butonit " Download Python 3.7.4 ".

Instalo python


3 - Klikoni " Download Windows x86-64 executable installer ".
Pasi te klikoni do te hapet tabela dialoguese  Opening python-3.74-amd64.exe .


Instalo python

4 - Klikoni Save File dhe zakonisht do te ruhet ne skedarin Download. Per te vazhduar instalimin hapni skedarin e shkarkuar.

Python : Versioni 3.7.4 : Instalimi

1 - Pasi te hapni skedarin e shkarkuar , ne ekran do te shfaqet tabela dialoguese e cila do te shkarkoje programin.

Instalo python

2 - Klikojme Install Now dhe cekojme te dy opsionet.
Me pas do te shfaqet nje tabele tjeter dialoguese e cila instalon programin .


Instalo python

3 - Presim derisa te shfaqet tabela diaologuese si meposhte dhe klikojm close.

Instalo python