1 - Krijo nje skript ne PHP ku mund te merni IP e klientit . 

<?php if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) { $ip_address = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']; } elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) { $ip_address = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; } else { $ip_address = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; } echo $ip_address; ?>


2 - Krijo nje skript ne PHP ku mund te ndryshoni ngjyren e shkronjes se pare te nje fjale. 

<?php $text = 'Snapkod'; $text = preg_replace('/(\b[a-z])/i','<span style="color:red;">\1</span>',$text); echo $text; ?>


3 - Krijo nje skript ne PHP i cili llogarit numrin e rreshtave.

<?php $file = basename($_SERVER['PHP_SELF']); $no_of_lines = count(file($file)); echo "There are $no_of_lines lines in $file"."\n"; ?>

4 - Krijo nje skript ne PHP i cili merr URL e plote.

<?php $full_url = "http://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]"; echo $full_url."\n"; ?>


5 - Krijo nje skript ne PHP i cili kemben dy variabla. 

<?php $a = 15; $b = 27; echo "Numri a =".$a." dhe b=".$b; $temp = $a; $a = $b; $b = $temp; echo "\nNumrat pas kembimit: \n"; echo "Numri a =".$a." dhe b=".$b."\n"; ?>