Rregullat : 

1- Variablat ne Python duhet te fillojne me shkronja nga (a-z,A-Z) ose me simbolin ( _ ) .
2 - Karakteret e tjere ne variabel mund te jene shkronja ose numer .
3 - Mund te jene ne gjatesine sipas deshires suaj .
4 - Gjithsesi kemi disa fjale te cilat nuk mund te perdoren per emra variablash ne Python ,pasi vete Python i perdor ato per funksione te tjera .

Keshilla per emra variablash :

1- Variablat eshte me mire te kene emra te cilet kane nje kuptim si psh : snapkod_python dhe jo sp .
2 - Kini kujdes me gjatesine e variables duke mos e tepruar .
3 - Fillojeni emrin e variables tuaj me ' _  ' , per raste te vecante .

Sintaksa : 
<variabla> = <vler>

Shembull : 

>>> emri_marka = "Iphone" #String
>>> print(emri_marka)
Iphone

>>> sasia_marka = 10 #Integer
>>> print(sasia_marka)
10